Lions er aktiv i lokalområdet

Tekst og fotos af Heine Pedersen

Lions er fællesskab og humanitært arbejde og velgørenhed

Lions Club Løgstør er medlem af den verdensom-spændende humanitære hjælpeorganisation Lions. Organisationen har medlemmer i 194 lande i ver-den og støtter en række humanitære opgaver, vel-gørenhed og kulturelle opgaver i lokalområdet samt på lands-og verdensplan.

Aktiv Lions Club i Løgstør
Lions Club Løgstør har 30 medlemmer og holder ni årlige møder. Det finder sted den anden tirsdag i måneden, hvor man mødes på Pavillon Christians-minde, Løgstør. Her holdes der klubmøde, fælles-spisning, foredrag, indslag fra deltagerne, eller der arrangeres rundvisning på virksomheder eller an-dre spændende aktiviteter.

Møderne kan også være fisketur, primitiv madlav-ning, sejltur eller andre sjove og udfordrende op-gaver.

Barn af Himmerland
Lions Club Løgstør har et medlem i redaktionen af bogen Barn af Himmerland. En bog med artikler fra lokale personer i Himmerland, som fortæller om deres liv og oplevelser og andre spændende ting. Bøger som giver en god indsigt i den lokalhistorie, der præger mange egne af Himmerland. Salget af Barn i Himmerland har tilført Lions Club Løgstør gode indtægter som efterfølgende er kanaliseret ud til humanitære-/velgørende og kulturelle opgaver.

Lions er aktiv i lokalområdet
Er der brug for hjælp ved arrangementer i lokal-området, så er Lions Club Løgstør ikke bange for at rykke ud og hjælpe til. Det kan være som tidtagere ved DK i østersåbning og Champagnesabling eller med på serveringsholdet ved Verdensrekordforsø-gene med tilberedning og servering af stegt flæsk og persillesovs på Trend Kro. Klubben er også med i en række aktiviteter i profilering af Løgstør by og omegn, hvor Kanal Gourmet & Kultur Rallyet er et af tiltagene.

Vilsted Sø løb d. 19. September 2015
Som et nyt tiltag står Lions Club Løgstør for opstart af Vilsted Sø løbet. En halv-og hel maraton samt motionsrute omkring naturperlen Vilsted Sø. Et løb som alle interesserede har mulighed for at deltage i.

Lions Club Løgstør ønsker med opstart af Vilsted Sø Løbet at lave en lang tradition for afvikling af dette løb i samarbejde med lokale foreninger m.fl.

Overskud går til humanitært arbejde
Typisk er det ved at indgå i diverse arrangementer, at Lions Club Løgstør, henter et overskud hjem og dermed penge til humanitære opgaver, velgøren-hed og kulturelle formål i lokalsamfundet, i Dan-mark og udlandet.

Sæbekasseløb fra Skagen til Rådhuspladsen
Lions Club Løgstør har også været primus motor med en aktivitet til alle landets Lions Club ‘er. Det med et initiativ til et stort racerløb med selvbyggede sæbekassebiler. Et løb, der startede i Skagen og endte på Rådhuspladsen i København. Jo længere man kom ned gennem Jylland og over Fyn og Sjæl-land, jo flere sæbekassebiler tilsluttede der sig ra-cerløbet.

Lions Club’s største aktivitet
Den største aktivitet, Lions Club Løgstør har lavet, var i 1981 ved stormflods katastrofen. En katastro-fe som ramte Løgstør slemt. Klubben arrangerede et Galla Show i Løgstør Hallerne med flere lands-kendte kunstnere og lokale musikere og kunstnere. Bølle Bob Koret fra Hornum var et af indslagene.

Overskuddet blev på over kr. 200.000.00 og dette beløb blev doblet op fra Lions Danmarks Katastro-fe-og hjælpefond således, at der blev et ganske pænt beløb til fordeling blandt de stormflodsramte i Løgstør.

Side-8---Lions-Club---1 Lions Club Løgstør stod for serveringen, da godt 2.000 mennesker fik serveret stegt flæsk og persillesovs, da der blev sat verdensrekord på Trend Kro

Side-8---Vilsted-So-lobet---2 Lions Club Løgstør er initiativtagere til Vilsted Sø løbet der afvikles den 19. september 2015.

Side-9---Lions-Club---1 Lions Club Løgstørs bestyrelse: Fra venstre Benny Christensen, Løgstør, Anton Jakobsen, Vilsted, Christian Gregersen, Jacob Jørgen Jacobsen, Jens Christian Madsen, alle Løgstør, Thorkild Baattrup-Andersen, Lendrup, og Anders Poulsen, Løgstør.

Side-9---Lions-Club---2 Tom Vestergård og Ole Nielsen ses her i gang med madlavningen på et af Lions Club Løgstørs møder.

Side-9---Lions-Club---3 Lions Club Løgstør på besøg på Lanternen, som klubben har givet et betydeligt tilskud til.

Side-9---Lions-Club---4 Virksomhedsbesøg på Bislev Mejeri, hvor Lions Club Løgstør blev vist rundt på mejeriet.

Side-9---Lions-Club---billed-5 Jacob Jørgen Jacobsen og Anders Poulsen overdrager her gavecheck til Allan Andersen, Løgstør Natur-og Ride center.